O Nas

Jestem mediatorką, socjoterapeutką i psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Ukończyłam podyplomowe studia „Mediacje i alternatywne rozwiązywanie sporów” na UJ oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.
Staż szkoleniowy odbyłam w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego na Oddziale Psychiatrycznym Kraków-Krowodrza I (OP-K). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.
W terapii indywidualnej pracuję w oparciu o podejście psychodynamiczne i psychoterapię skoncentrowaną na przeniesieniu. W pracy kieruje się kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a własną pracę poddaję regularnym superwizjom. Prowadzę psychoterapię dla młodzieży i osób dorosłych zmagających się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi oraz zaburzeniami osobowości. Do kontaktu zapraszam osoby, które odczuwają w swoim życiu pustkę, czują się zagubione, przeżywają ciągły niepokój, nie są zadowolone ze swojego codziennego funkcjonowania, przeżywają problemy adaptacyjne, czy kryzysy w związkach.

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Staż szkoleniowy odbyłam w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego na Oddziale Psychiatrycznym Kraków-Podgórze II (OP-PII).
Interesuje mnie indywidualny, wewnętrzny świat osób zmagających się z własnymi emocjami, trudnościami w relacjach oraz postrzeganie świata zewnętrznego i innych ludzi.
Spojrzenie psychodynamiczne pozwala poprzez relację terapeutyczną znaleźć odpowiedzi na to, co w codzienności niedostrzegalne, a co może mieć decydujący wpływ na jakość życia oraz więzi międzyludzkich. Stąd szczególną wartość widzę w jej budowaniu. W klimacie zaufania i otwartości nieświadomy, ukryty wewnętrzny świat ma możliwość odsłonić przyczyny przeżywanych trudności. Jak również uznać je i w miarę możliwości modyfikować – dla wzrostu poczucia szczęścia oraz większej wolności w codziennych relacjach i wyborach.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jestem magistrem psychologii klinicznej, pedagogiem i psychoterapeutką. Uzyskałam Certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Medycznego z obszaru rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień, a także Certyfikat „Szkoły Trenerów MATRIK” dotyczący umiejętności towarzyszenia osobom w osobistym rozwoju. Uczestniczyłam w kilkudziesięciu szkoleniach i warsztatach rozwojowych z zakresu psychologii. Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z psychologii osobowości, radzenia sobie z emocjami, wypaleniem, stresem i czasem, psychologii rodziny a także doskonalących umiejętności komunikacji interpersonalnej i budowania relacji. Od kilkunastu lat udzielam pomocy pedagogicznej i psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i osobom dorosłym. Moje zainteresowania zawodowe obejmują terapię w podejściu psychodynamicznym. W obszarze moich działań znajduje się psychoterapia i wsparcie psychologiczne osób przeżywających różnorodne typy problemów – kryzysy, lęki, zaburzenia depresyjne, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, trudności z emocjami, trudności w relacjach z innymi, doświadczenia przemocy, utraty (związanej ze śmiercią bliskiej osoby, rozwodem, zdradą), wypalenie. trudność radzenia sobie ze stresem, a także trudności związane z obszarem wychowawczym. Metody pracy zależą od problemu oraz wieku pacjenta (dziecko, młodzież, osoba dorosła). Aktualnie jestem w trakcie całościowego szkolenia terapeutycznego (przygotowującego do Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Wytycznymi w pracy terapeutycznej są dla mnie zasady kodeksu etyczno-zawodowego psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zapraszam wszystkie osoby znajdujące się w kryzysowym momencie swojego życia, mające trudność z realizacją własnych celów, zmagające się z niekorzystnym samopoczuciem i funkcjonowaniem lub chcące po prostu zasięgnąć konsultacji w temacie psychologii i psychoterapii.
Pracuję z osobami dorosłymi jak również młodzieżą, dziećmi i ich rodzicami – w ramach indywidualnych procesów psychoterapeutycznych, konsultacji psychologicznych (w tym rodzicielskich) oraz interwencji kryzysowych i zajęć grupowych.
Oferuję swoją pomoc poprzez identyfikację źródła problemu oraz dokonanie realnych zmian przekładających się na polepszenie samopoczucia i codziennego funkcjonowania. Jako terapeuta zapewniam indywidualne i wyłącznie profesjonalne podejście do każdego z moich klientów.
Ukończyłem psychologię ze specjalnością kliniczną i neuropsychologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jako psycholog i terapeuta rozwijam swój warsztat w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie pozostaję również pod stałą superwizją.
Doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne zdobywałem i zdobywam w ramach pracy w prywatnym gabinecie, przychodniach NFZ, ośrodku interwencji kryzysowej oraz szpitalu psychiatrycznym na oddziale ogólnym i dla chorych przewlekle.
Prowadzę także warsztaty psychologiczne z zakresu kompetencji miękkich/społecznych dla dzieci i młodzieży oraz wykłady i zajęcia rozwijające dla osób dorosłych (w tym pracowników firm, nauczycieli i rodziców).

Udostępnij!
Skip to content