O Nas

Jestem mediatorką, socjoterapeutką i psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam podyplomowe studia „Mediacje i alternatywne rozwiązywanie sporów” na UJ oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Staż szkoleniowy odbyłam w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego na Oddziale Psychiatrycznym Kraków-Krowodrza I (OP-K). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. W terapii indywidualnej pracuję w oparciu o podejście psychodynamiczne i psychoterapię skoncentrowaną na przeniesieniu. W pracy kieruje się kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a własną pracę poddaję regularnym superwizjom. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi oraz zaburzeniami osobowości. Do kontaktu zapraszam osoby, które odczuwają w swoim życiu pustkę, czują się zagubione, przeżywają ciągły niepokój, nie są zadowolone ze swojego codziennego funkcjonowania, przeżywają problemy adaptacyjne, czy kryzysy w związkach.

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Staż szkoleniowy odbyłam w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego na Oddziale Psychiatrycznym Kraków-Podgórze II (OP-PII). Interesuje mnie indywidualny, wewnętrzny świat osób zmagających się z własnymi emocjami, trudnościami w relacjach oraz postrzeganie świata zewnętrznego i innych ludzi. Spojrzenie psychodynamiczne pozwala poprzez relację terapeutyczną znaleźć odpowiedzi na to, co w codzienności niedostrzegalne, a co może mieć decydujący wpływ na jakość życia oraz więzi międzyludzkich. Stąd szczególną wartość widzę w jej budowaniu. W klimacie zaufania i otwartości nieświadomy, ukryty wewnętrzny świat ma możliwość odsłonić przyczyny przeżywanych trudności. A także uznać je i w miarę możliwości modyfikować, dla wzrostu poczucia szczęścia oraz większej wolności w codziennych relacjach i wyborach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jestem magistrem psychologii klinicznej, pedagogiem i psychoterapeutką. Uzyskałam Certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Medycznego z obszaru rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień, a także Certyfikat „Szkoły Trenerów MATRIK” dotyczący umiejętności towarzyszenia osobom w osobistym rozwoju. Uczestniczyłam w kilkudziesięciu szkoleniach i warsztatach rozwojowych z zakresu psychologii. Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z psychologii osobowości, radzenia sobie z emocjami, wypaleniem, stresem i czasem, psychologii rodziny a także doskonalących umiejętności komunikacji interpersonalnej i budowania relacji.
Od kilkunastu lat udzielam pomocy pedagogicznej i psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i osobom dorosłym. Moje zainteresowania zawodowe obejmują terapię w podejściu psychodynamicznym. W obszarze moich działań znajduje się psychoterapia i wsparcie psychologiczne osób przeżywających różnorodne typy problemów – kryzysy, lęki, zaburzenia depresyjne, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, trudności z emocjami, trudności w relacjach z innymi, doświadczenia przemocy, utraty (związanej ze śmiercią bliskiej osoby, rozwodem, zdradą), wypalenie. trudność radzenia sobie ze stresem, a także trudności związane z obszarem wychowawczym. Metody pracy zależą od problemu oraz wieku pacjenta (dziecko, młodzież, osoba dorosła). Aktualnie jestem w trakcie całościowego szkolenia terapeutycznego (przygotowującego do Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Wytycznymi w pracy terapeutycznej są dla mnie zasady kodeksu etyczno-zawodowego psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Udostępnij!
Skip to content