O Nas

Gabinety Psychoterapii Manus
Osiedle Stalowe 10/5

Psychoterapeuta Kraków Nowa Huta

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie odbywam 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Jest to Psychoterapia systemowa i psychodynamiczna rodzin, par i pacjentów indywidualnych. Stale poszerzam swoje kwalifikacje podczas branżowych staży, konferencji i kursów takich jak m.in.: Kurs Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, Kurs Trenera Umiejętności Społecznych. Uczestniczyłam również w konferencji Adolescencja-bieżące wyzwania organizowanej przez Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychoterapeuty.
Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w prywatnych gabinetach oraz ośrodku zajmującym się profilaktyką, działalnością opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną młodzieży i rodzin dysfunkcyjnych. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.
W pracy psychoterapeutycznej stosuję podejście systemowe, które zakłada, że problemy każdej pojedynczej osoby są związane m.in. z jej relacjami rodzinnymi, funkcjonowaniem całej rodziny i historią życia rodzinnego. Proces terapeutyczny uzupełniam o elementy podejścia psychodynamicznego i behawioralno-poznawczego.
Zajmuję się zawodowo prowadzeniem psychoterapii indywidualnej (dorosłych i młodzieży), terapii rodzinnej i terapii par. W swojej pracy motywuję do odkrywania w sobie siły, które pomogą zarówno w radzeniu sobie z własnymi problemami, jak i w poszukiwaniu rozwiązań. W terapii małżeńskiej/ terapii par pomagam w rozpoznaniu źródeł konfliktu, w konstruktywnym rozwiązaniu sytuacji z pozoru patowych, a także w poprawie wzajemnej komunikacji, w uświadomieniu partnerom oczekiwań jakie mają względem siebie nawzajem.

Jestem psychologiem, seksuologiem klinicznym i psychoterapeutą w trakcie specjalistycznego, czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Na co dzień pracuję zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei, Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz w Krakowskim Centrum Zdrowia Psychicznego „Logopromed”.

Pomagam w pokonywaniu trudności w życiu seksualnym. Leczę zaburzenia seksualne jak i traumy związane ze sferą seksualną. Dysfunkcje takie jak zaburzenia erekcji i libido, zaburzenia orgazmu, czy też zaburzenia bólowe podczas zbliżenia oraz inne zaburzenia seksualne można skutecznie wyleczyć poprzez odpowiednio dobraną psychoterapię indywidualną.

Poprzez TFP – psychoterapię psychodynamiczną skoncentrowaną na przeniesieniu – pomagam osobom z zaburzeniami osobowości, doświadczającym lęku, depresji oraz długotrwałego stresu. Zajmuję się leczeniem patologicznych wzorców osobowości, które są źródłem problemów w relacjach na wszystkich poziomach ludzkiego życia.

Zapraszam serdecznie na konsultację i psychoterapię.

Jestem mediatorką, socjoterapeutką i psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam podyplomowe studia „Mediacje i alternatywne rozwiązywanie sporów” na UJ oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Staż szkoleniowy odbyłam w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego na Oddziale Psychiatrycznym Kraków-Krowodrza I (OP-K). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. W terapii indywidualnej pracuję w oparciu o podejście psychodynamiczne i psychoterapię skoncentrowaną na przeniesieniu. W pracy kieruje się kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a własną pracę poddaję regularnym superwizjom. Prowadzę psychoterapię dla młodzieży i osób dorosłych zmagających się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi oraz zaburzeniami osobowości. Do kontaktu zapraszam osoby, które odczuwają w swoim życiu pustkę, czują się zagubione, przeżywają ciągły niepokój, nie są zadowolone ze swojego codziennego funkcjonowania, przeżywają problemy adaptacyjne, czy kryzysy w związkach.

Jestem magistrem psychologii klinicznej, pedagogiem i psychoterapeutką. Uzyskałam Certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Medycznego z obszaru rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień, a także Certyfikat „Szkoły Trenerów MATRIK” dotyczący umiejętności towarzyszenia osobom w osobistym rozwoju. Uczestniczyłam w kilkudziesięciu szkoleniach i warsztatach rozwojowych z zakresu psychologii. Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z psychologii osobowości, radzenia sobie z emocjami, wypaleniem, stresem i czasem, psychologii rodziny a także doskonalących umiejętności komunikacji interpersonalnej i budowania relacji. Od kilkunastu lat udzielam pomocy pedagogicznej i psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i osobom dorosłym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. na Oddziale Psychiatrii Dorosłych, Oddziale Leczenia Psychoz Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie pracowałam z Pacjentami z zaburzeniami psychotycznymi oraz z zaburzeniami osobowości. Moje zainteresowania zawodowe obejmują terapię w podejściu psychodynamicznym. W obszarze moich działań znajduje się psychoterapia i wsparcie psychologiczne osób przeżywających różnorodne typy problemów – kryzysy, lęki, zaburzenia depresyjne, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, trudności z emocjami, trudności w relacjach z innymi, doświadczenia przemocy, utraty (związanej ze śmiercią bliskiej osoby, rozwodem, zdradą), wypalenie. trudność radzenia sobie ze stresem, a także trudności związane z obszarem wychowawczym. Metody pracy zależą od problemu oraz wieku pacjenta (dziecko, młodzież, osoba dorosła). Aktualnie jestem w trakcie całościowego szkolenia terapeutycznego (przygotowującego do Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Wytycznymi w pracy terapeutycznej są dla mnie zasady kodeksu etyczno-zawodowego psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zapraszam wszystkie osoby znajdujące się w kryzysowym momencie swojego życia, mające trudność z realizacją własnych celów, zmagające się z niekorzystnym samopoczuciem i funkcjonowaniem lub chcące po prostu zasięgnąć konsultacji w temacie psychologii i psychoterapii.
Pracuję z osobami dorosłymi jak również młodzieżą, dziećmi i ich rodzicami – w ramach indywidualnych procesów psychoterapeutycznych, konsultacji psychologicznych (w tym rodzicielskich) oraz interwencji kryzysowych i zajęć grupowych.
Oferuję swoją pomoc poprzez identyfikację źródła problemu oraz dokonanie realnych zmian przekładających się na polepszenie samopoczucia i codziennego funkcjonowania. Jako terapeuta zapewniam indywidualne i wyłącznie profesjonalne podejście do każdego z moich klientów.
Ukończyłem psychologię ze specjalnością kliniczną i neuropsychologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jako psycholog i terapeuta rozwijam swój warsztat w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie pozostaję również pod stałą superwizją.
Doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne zdobywałem i zdobywam w ramach pracy w prywatnym gabinecie, przychodniach NFZ, ośrodku interwencji kryzysowej oraz szpitalu psychiatrycznym na oddziale ogólnym i dla chorych przewlekle.
Prowadzę także warsztaty psychologiczne z zakresu kompetencji miękkich/społecznych dla dzieci i młodzieży oraz wykłady i zajęcia rozwijające dla osób dorosłych (w tym pracowników firm, nauczycieli i rodziców).

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Staż szkoleniowy odbyłam w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego na Oddziale Psychiatrycznym Kraków-Podgórze II (OP-PII).
Interesuje mnie indywidualny, wewnętrzny świat osób zmagających się z własnymi emocjami, trudnościami w relacjach oraz postrzeganie świata zewnętrznego i innych ludzi.
Spojrzenie psychodynamiczne pozwala poprzez relację terapeutyczną znaleźć odpowiedzi na to, co w codzienności niedostrzegalne, a co może mieć decydujący wpływ na jakość życia oraz więzi międzyludzkich. Stąd szczególną wartość widzę w jej budowaniu. W klimacie zaufania i otwartości nieświadomy, ukryty wewnętrzny świat ma możliwość odsłonić przyczyny przeżywanych trudności. Jak również uznać je i w miarę możliwości modyfikować – dla wzrostu poczucia szczęścia oraz większej wolności w codziennych relacjach i wyborach.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Udostępnij!
Skip to content