Osoba to płynny proces – nie stały i statyczny byt, lecz płynąca rzeka zmian, a nie blok z solidnego materiału.
Osoba to stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilość cech.”

CARL ROGERS

     Nadrzędną wartością jest dla nas dobro naszych Podopiecznych. Dobro w wymiarze zarówno  indywidualnym jak i społecznym. Chronimy to dobro unikając szkody i dbając o podniesienie jakości życia Osób, które nam zaufały.
     Szanujemy niezbywalne prawo do autonomii, poufności, prywatności i zachowania tajemnicy zawodowej.
Bierzemy pod uwagę różnice międzyludzkie uwarunkowane jednostkowo, społecznie, kulturowo, czy też poprzez pełnione role społeczne i zawodowe.
Jesteśmy świadome odpowiedzialności jaka na nas spoczywa, dlatego systematycznie poszerzamy naszą wiedzę i poddajemy swoją pracę regularnej superwizji.
     Podczas pierwszych spotkań określamy cele, zakres, formę metody działań, potencjalne ryzyka. Uzgadniamy i omawiamy wzajemne oczekiwania i możliwości realizacji warunków i zasad współpracy.
     Nasze działania obejmują: diagnozę, psychoterapię, poradnictwo psychologiczne, orzekanie, psychoedukację, opiniowanie, popularyzację wiedzy psychologicznej w zakresie samorozwoju prowadzącego do psychicznej homeostazy i dobrostanu Osób, które obdarzyły nas zaufaniem.

Zakres   pomocy

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny. Dobór zarówno rodzaju psychoterapii jak i konkretnych technik terapeutycznych jest zindywidualizowany i zależny od problemu z którym zgłasza się Pacjent. Sesja terapeutyczna trwa około godziny. Spotkania z psychoterapeutą odbywają się 1-2 razy w tygodniu.

          Psychoterapia psychodynamiczna leczy:

 • zaburzenia depresyjne, zaburzenia nastroju;
 • zaburzenia osobowości (narcyzm, borderline);
 • zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia, otyłość);
 • trudności w utrzymaniu stabilnych i satysfakcjonujących relacji z innymi zarówno na gruncie osobistym, jak i zawodowym;
 • traumy wynikające z nadużyć oraz obciążenia nierozwiązanymi w przeszłości sytuacjami;
 • brak satysfakcji w życiu codziennym (związek małżeński, inne relacje np. rodzinne, praca i rozwój zawodowy etc.);
 • problemy z samoakceptacją i niskim poczuciem własnej wartości;
 • stres w życiu osobistym i zawodowym;
 • sytuacje kryzysowe (rozwód, śmierć bliskiej osoby, gwałt, wykorzystywanie seksualne)
 • zaburzenia lub objawy o podłożu nerwicowym (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne);
 • zaburzenia erekcji i zaburzenia seksualne
 • paranoje, chorobę maniakalno-depresyjną, nerwice etc.;
 • uzależniania behawioralne (seksoholizm, hazard, pracoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od mediów społecznościowych, gier komputerowych, masturbacji, uzależnienie od solarium itp.);

 • psychoterapia par / psychoterapeuta par
 • psychoterapia małżeństw / terapia małżeńska
 • psychoterapia dla rodzin / psychoterapeuta rodzin
 • psychoterapia grupowa
 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia dla DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
 • psychoterapia dla DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych)
 • psychoterapia dla dorosłych
 • psychoterapia dla singli
 • psychoterapia dla młodzieży od 16 r. życia
 • konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży
 • konsultacje psychologiczne dla rodziców 
 • psychoedukacja
 • interwencja kryzysowa
 • wsparcie psychologiczne
 • prowadzenie w sytuacjach „utraty”
 • terapia krótkoterminowa
 • terapia długoterminowa
 • leczenie patologicznych wzorców osobowości (trudności w relacjach spowodowane nabytymi schematami)
 • psychoterapia w języku ukraińskim – Monika Młynarczyk

Udostępnij!
Skip to content