Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej – psychoterapia wspierająca – Hotel Qubus Kraków

Gabinet Psychoterapii Manus psychoterapeuta psychoterapia psycholog psychoterapeutka Kraków Nowa Huta Niepołomice Wieliczka Bogna Kazior psychoterapia wspierająca

Sympozjum dla Psychoterapeutów  „Psychoterapeuta, a metoda pracy” – psychoterapia wspierająca

9 września 2023 r. miałam przyjemność uczestniczyć w X Sympozjum PTPP. Podczas spotkania poruszono między innymi temat różnych metod psychoterapiidobranych adekwatnie do poziomu organizacji osobowości człowieka.

Ciekawego ujęcia doczekała się psychoterapia wspierająca, czyli rodzaj terapii psychodynamicznej, której celem jest uzyskanie bądź utrzymanie normalnego poziomu funkcjonowania Pacjenta, zarówno cierpiącego na zaburzenia psychiczne, jak i zdrowego, ale doświadczającego trudności życiowych.

W psychodynamicznej terapii wspierającej stosuje się różne techniki, takie jak: refleksja, wspieranie, czy interpretacja. Psychodynamiczna terapia wspierająca jest skuteczna w leczeniu:

 • depresji;
 • lęku;
 • zaburzeń osobowości;
 • problemów w relacjach interpersonalnych;

Terapia ta jest również pomocna w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi, takimi jak:

 • strata;
 • kryzysy życiowe;
 • zmiany w życiu;

Kto może skorzystać z psychodynamicznej terapii wspierającej?
Tego rodzaju terapia jest przeznaczona dla osób, które:

 • doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu;
 • mają problemy z radzeniem sobie z emocjami;
 • chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowania;
 • chcą poprawić swoje relacje interpersonalne;

Podczas sympozjum omówiono także narcystyczne zaburzenia osobowości, zaburzenia różnicowania płciowego (ZPR/DSD z ang. disorders of sex development) anoreksję oraz coraz powszechniejszą dysforię płciową (transpłciowość).

Dysforia płciowa to stan, w którym osoba nie odczuwa identyfikacji ze swoją płcią biologiczną i towarzyszy jej ciągły dyskomfort z tym związany. Osoba, która zmaga się z dysforią, może odczuwać niechęć do swojego ciała, fantazjować o tym, że jest innej płci, wybierać zajęcia i zawody, które są charakterystyczne dla osób płci przeciwnej. Przykładem dysforii płciowej jest również pacjentka, która posiada kobiece zewnętrzne cechy płciowe, a cierpi z powodu braku narządów rozrodczych. 

Objawy dysforii płciowej

 • silne przekonanie, że tożsamość płciowa danej osoby jest inna niż płeć przypisana jej przy urodzeniu;
 • silne pragnienie bycia traktowanym/traktowaną jako osoba należąca do drugiej płci;
 • silne przeświadczenie, że osoba ma uczucia i reakcje typowe dla drugiej płci;
 • dyskomfort lub cierpienie związane z płcią przypisaną przy urodzeniu;
 • chęć zmiany płci;

Leczenie dysforii płciowej opiera się na zapewnieniu osobie transpłciowej wsparcia i możliwości wyrażania swojej tożsamości płciowej. Do metod leczenia dysforii płciowej należą:

 • terapia psychologiczna: pomaga osobie transpłciowej w zrozumieniu swojej tożsamości płciowej i w radzeniu sobie z dyskomfortem związanym z płcią przypisaną przy urodzeniu;
 • leczenie hormonalne: może pomóc w zmianie wyglądu i funkcji ciała w kierunku zgodnym z tożsamością płciową osoby transpłciowej;
 • operacja chirurgiczna: jest pomocna w zmianie wyglądu ciała w kierunku zgodnym z tożsamością płciową osoby transpłciowej.

Ważne jest, aby pamiętać, że dysforia płciowa to nie choroba, lecz stan,
który należy traktować z szacunkiem i zrozumieniem.

Udostępnij!
Skip to content